[voikko] Puuttuvia lukutapoja

Jukka K. Korpela jkorpela at cs.tut.fi
Thu Jun 2 16:27:28 EEST 2011


2.6.2011 14:57, Harri Pitkänen kirjoitti:

>> Joissakin CG-säännöissä
>> voidaan lisäksi luokitella lisäksi "puoli" ja "pari" numeraaleiksi.
>
> Tämä tuntuu minusta vähän vieraalta, olemme tulkinneet numeraaleiksi tähän
> saakka vain konkreettisia lukuja (puhekielisiä ja roomalaisia myös).

Iso suomen kielioppi tulkitsee nekin numeraaleiksi, ks.
http://kaino.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=770
Se kyllä kuvaa puoli-sanan numeraalina, jolla on "pronominin ja 
substantiivin piirteitä", ja tietenkin "puoli" on selvästi substantiivi 
esimerkiksi ilmauksessa "minun parempi puoleni".

Olennaista on ehkä se, vaikuttaako numeraaliksi luokittelu 
lauseenjäsennykseen. Sanojen "puoli" ja "pari" numeraalitulkintaahan 
puoltaa erityisesti se, että ne syntaktisesti käyttäytyvät usein 
peruslukujen tavoin, esimerkiksi "söin puoli omenaa" tai "söin pari 
omenaa", kuten "söin kaksi omenaa" (siis lukusana on taipumaton ja 
siihen liittyy partitiivissa oleva substantiivilauseke; vrt. "söin monia 
omenia", jossa "moni" normaalin pronominin tavoin taipuu vaikka onkin 
merkitykseltään lukumäärää ilmaiseva).

Siis auttaisiko numeraalitulkinta joissakin tilanteissa jäsennyksessä?

-- 
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/More information about the voikko mailing list