[voikko] Muutamia huomioita perusmuotoon palauttamisesta

Jukka K. Korpela jkorpela at cs.tut.fi
Mon Jun 20 06:16:45 EEST 2011


2011-06-19 23:48, Tuomas Salo kirjoitti:

> malaga>  ma yhteen
> Analyses of "yhteen":
> 1: "yksi"
> 2: "yhde"
>
> "yhde" ei kuitenkaan ole hyväksytty sana.

Kyllä se näyttää olevan käytössä suomen kielessä, vaikka viralliset 
sanakirjat eivät sitä tunnekaan. En muista nähneeni sitä ennen, mutta 
kun sitä alkoi ajatella, se alkoi tuntua aika näppärältä. 
Muoto-opillisesti se on moitteeton; se voidaan ajatella -e-johdokseksi 
sanasta *yhtää, jota taas voidaan pitää yhtyä-verbin kuvitteellisena 
kantasanana. Olisi näppärämpää käyttää sanoja yhtää, yhde, yhtyä kuin 
yhdistää, yhdiste, yhdistyä, mutta jostain syystä vain yhtyä-sana on 
ollut käytössä tuosta lyhyemmästä sarjasta.

Ja sanakirja.org tuntee yhde-sanan. Ennen muuta: Google-haku 
lausekkeella +yhde rajattuna suomenkielisiin sivuihin tuottaa 77 000 
osumaa. Osa on tietysti huteja, mutta kyllä "yhde" on laajasti käytössä 
jonkinlaista yhdyskappaletta tarkoittamassa.

 > Sen sijaan tätä tutkiessani huomasin, että "yhdes" tunnistuu sanana, 
mikä lienee virhe.

Kyllä "yhdes" on sana, mutta normienmukaisessa kielessä se esiintyy vain 
yhdyssanan osana, ei itsenäisenä (yhdestoista, kahdeskymmenesyhdes 
'kahdeskymmenesensimmäinen').

 > Samoin "lainen", mutta tälle on varmaankin jokin tekninen syy?

Teknisistä syistä en tiedä, mutta "lainen" on käypää suomea. Useimmiten 
se kirjoitetaan yhteen edeltävän sanan kanssa, esimerkiksi 
"entisenlainen", mutta mm. Nykysuomen sanakirjan mukaan on erikseen 
kirjoittaminenkin mahdollista - ja välttämätöntä silloin, kun sen 
määritteellä on määritteellä (eli käytännössä sen määrite on kaksi- tai 
useampisanainen), esimerkiksi "Yrjö Koskisen lainen".

Kieliopillisesti tällainen "lainen" on adjektiivi, alkujaan sanan 
"lajinen" variantti, joka on alkuperäistä muotoa yleisempi.

Tästä on erotettava johdin -lainen ~ -läinen, jonka johdinluonnetta 
kuvastaa sen mukautuminen astevaihteluun ja joka on syntynyt johtimien 
-la ~ -lä ja -inen yhteensulautumisesta.

Sanat, joiden loppu on -lainen, voivat olla kolmea tyyppiä:
1) yhdyssanoja
2) -lainen-johtimella johdettuja sanoja
3) -inen-johtimella johdettuja sanoja, joiden alkuosa on la-loppuinen, 
esimerkiksi "karjalainen" nimestä "Karjala".
Tyypit 2 ja 3 ovat erotettavissa toisistaan vain sillä perusteella, että 
tiedetään, että kielessä on kyseinenlainen la-loppuinen sana, eikä aina 
silloinkaan (kaksitulkintaisuus voi olla ainakin periaatteessa 
mahdollista). Sen sijaan tyypin 1 voi erottaa muista sen perusteella, 
että siinä lainen-ainesta edeltää n, koska alkuosa on genetiivissä 
(poikkeuksena muutamat yleiset sanat, joissa n on yleiskielisessä 
kirjoitusasussakin assimiloitunut, esim. "sellainen"). Ei liene 
mahdollista, että -lainen-johdin liitettäisiin n-loppuiseen perusmuotoon 
- väliin tulee sidevokaali i, esimerkiksi Taiwan > taiwanilainen.

-- 
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/More information about the voikko mailing list