[voikko] Muutamia huomioita perusmuotoon palauttamisesta

Tuomas Salo tuomas.salo at iki.fi
Mon Jun 20 12:38:29 EEST 2011


Kiitokset korjauksista. Kommentoimistasi seikoista ainoa, jota pidän edelleen virheenä, on "yhdes"-sanan tunnistuminen erikseen kirjoitettuna esim. webvoikossa.

T

On 20.6.2011, at 6:16, Jukka K. Korpela wrote:

> 2011-06-19 23:48, Tuomas Salo kirjoitti:
> 
>> malaga>  ma yhteen
>> Analyses of "yhteen":
>> 1: "yksi"
>> 2: "yhde"
>> 
>> "yhde" ei kuitenkaan ole hyväksytty sana.
> 
> Kyllä se näyttää olevan käytössä suomen kielessä, vaikka viralliset sanakirjat eivät sitä tunnekaan. En muista nähneeni sitä ennen, mutta kun sitä alkoi ajatella, se alkoi tuntua aika näppärältä. Muoto-opillisesti se on moitteeton; se voidaan ajatella -e-johdokseksi sanasta *yhtää, jota taas voidaan pitää yhtyä-verbin kuvitteellisena kantasanana. Olisi näppärämpää käyttää sanoja yhtää, yhde, yhtyä kuin yhdistää, yhdiste, yhdistyä, mutta jostain syystä vain yhtyä-sana on ollut käytössä tuosta lyhyemmästä sarjasta.
> 
> Ja sanakirja.org tuntee yhde-sanan. Ennen muuta: Google-haku lausekkeella +yhde rajattuna suomenkielisiin sivuihin tuottaa 77 000 osumaa. Osa on tietysti huteja, mutta kyllä "yhde" on laajasti käytössä jonkinlaista yhdyskappaletta tarkoittamassa.
> 
>> Sen sijaan tätä tutkiessani huomasin, että "yhdes" tunnistuu sanana, mikä lienee virhe.
> 
> Kyllä "yhdes" on sana, mutta normienmukaisessa kielessä se esiintyy vain yhdyssanan osana, ei itsenäisenä (yhdestoista, kahdeskymmenesyhdes 'kahdeskymmenesensimmäinen').
> 
>> Samoin "lainen", mutta tälle on varmaankin jokin tekninen syy?
> 
> Teknisistä syistä en tiedä, mutta "lainen" on käypää suomea. Useimmiten se kirjoitetaan yhteen edeltävän sanan kanssa, esimerkiksi "entisenlainen", mutta mm. Nykysuomen sanakirjan mukaan on erikseen kirjoittaminenkin mahdollista - ja välttämätöntä silloin, kun sen määritteellä on määritteellä (eli käytännössä sen määrite on kaksi- tai useampisanainen), esimerkiksi "Yrjö Koskisen lainen".
> 
> Kieliopillisesti tällainen "lainen" on adjektiivi, alkujaan sanan "lajinen" variantti, joka on alkuperäistä muotoa yleisempi.
> 
> Tästä on erotettava johdin -lainen ~ -läinen, jonka johdinluonnetta kuvastaa sen mukautuminen astevaihteluun ja joka on syntynyt johtimien -la ~ -lä ja -inen yhteensulautumisesta.
> 
> Sanat, joiden loppu on -lainen, voivat olla kolmea tyyppiä:
> 1) yhdyssanoja
> 2) -lainen-johtimella johdettuja sanoja
> 3) -inen-johtimella johdettuja sanoja, joiden alkuosa on la-loppuinen, esimerkiksi "karjalainen" nimestä "Karjala".
> Tyypit 2 ja 3 ovat erotettavissa toisistaan vain sillä perusteella, että tiedetään, että kielessä on kyseinenlainen la-loppuinen sana, eikä aina silloinkaan (kaksitulkintaisuus voi olla ainakin periaatteessa mahdollista). Sen sijaan tyypin 1 voi erottaa muista sen perusteella, että siinä lainen-ainesta edeltää n, koska alkuosa on genetiivissä (poikkeuksena muutamat yleiset sanat, joissa n on yleiskielisessä kirjoitusasussakin assimiloitunut, esim. "sellainen"). Ei liene mahdollista, että -lainen-johdin liitettäisiin n-loppuiseen perusmuotoon - väliin tulee sidevokaali i, esimerkiksi Taiwan > taiwanilainen.
> 
> -- 
> Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/
> _______________________________________________
> voikko mailing list
> voikko at lists.puimula.org
> http://lists.puimula.org/listinfo/voikko
> 
More information about the voikko mailing list