[voikko] Muutamia huomioita perusmuotoon palauttamisesta

Jukka K. Korpela jkorpela at cs.tut.fi
Mon Jun 20 18:39:14 EEST 2011


2011-06-20 17:43, Harri Pitkänen kirjoitti:
>
> "niin" on myös mielenkiintoinen tapaus. Se on tosiaankin Voikossa sekä
> partikkeli että ne-pronominin monikon instruktiivi. En tiedä, pitäisikö näitä
> käsitellä erillisinä merkityksinä vai ei. Esimerkiksi ilmaisussa "niin
> muodoin" on mielestäni kyse pronominin instruktiivimuodosta, mutta muita
> vastaavia en keksinyt.

Historiallis-morfologisesti ”niin” on toki se-sanan muoto, mutta tuskin 
nykykielen kannalta. Silmäilin läpi Nykysuomen sanakirjan se-artikkelin, 
jossa mainitaan ”Us. on mahdoton ratkaista, onko kysymyksessä pron. vai 
adv.”, mutta siinä muodosta ”niin” ei ole muita esimerkkejä kuin juuri 
”niin muodoin”, ja siihenkin liittyy sulkuhuomautus ”(adv. ja konj.)”.

Nykysuomen kannalta ”niin muodoin” voitaneen parhaiten tulkita kahden 
adverbin yhdistelmäksi, vaikka se morfologisesti onkin ilmauksen ”se 
muoto” monikon insruktiivi. Sana ”niin” se-pronominin paradigman muotona 
on vain teoreettinen. Ainoa mieleen tuleva kaveri ilmaukselle ”niin 
muodoin” on ”niin tavoin”, jota kyllä esiintyy, joskin aika vähän. No 
kovasti googlaamalla löytyi ”niin keinoin”, vieläpä luontevan 
tuntuisestakin kielenkäytöstä, joten ehkä voi sanoa, että ”niin” 
se-sanan muotona ei ole ihan kuollut vaikkakin varsin heikoissa kantimissa.

-- 
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/More information about the voikko mailing list