[voikko] Komparatiivit ja superlatiivit

Hannu Väisänen pyrrhula.pyrrhula at meiliboxi.fi
Tue Jun 25 19:55:45 EEST 2019


Koska en tiedä mitään Oikofixistä, kirjoitan tässä vain corevoikosta
ja siitäkin ohjelmoijan näkökulmasta.


 >Kätevää, mutta siitä seuraa, ettei ole mitään lähdettä, josta voisi
 >katsoa, miten komparatiivit ja superlatiivit taipuvat.

Corevoikon ei ole tarkoituskaan olla sitä. (-: Sinulla taitaa olla
väärä käsitys siitä, mikä corevoikko on. Se ei ole suomen kielen
muoto-opin kuvaus (*), vaan ohjelma suomen kielen oikolukua ja
suomenkielisten tekstitiedostojen indeksointia varten. Kummassakin
riittää se, että tunnistaa sanan taivutusmuodot, ja indeksoinnissä
pitää vielä osata muuttaa sanat perusmuotoon. Se, että suuremman ja
suurimman taivutusmuotojen perusmuoto on suuri, mutta kaunis ja
kauneus ovat eri sanoja, johtuu vain siitä, että olen päättänyt
indeksoinnissa asian olevan niin.

(*) Jos tarvitset sellaista, voit tehdä sen itse, sillä corevoikko on
julkaistu vapaalla lisenssillä eli lähdekoodi on saatavilla. Sillä
tavalla corevoikko sai alkunsa. Lyhyt versio: Alussa oli kaksi
projektia, toinen oikolukua ja toinen indeksointia varten, jotka
aikanaan sulautuivat yhteen.


 >Periaatteessa taivutus on säännöllistä, mutta se tunnetusti aiheuttaa
 >ongelmia.

 >Toinen seuraus on, että automagiikan eli algoritmin tuottamat muodot
 >saattavat poiketa kielen normeista ainakin siinä mielessä, että
 >kaikkia sallittuja muotoja ei generoidu.

 >Algoritmisessa komparaatiossa on vielä se ongelma, että se ei komparoi
 >substantiiveja, vaikka sellainen on suomessa mahdollista ilman
 >periaatteellisia rajoituksia.

 >Vielä yksi ongelma on, että ihan kaikkia adjektiiveja ei pitäisi
 >komparoida.

Nämä eivät ole automaattisen generoinnin ongelmia. Kukaan ei ole
kaivannut näitä niin paljon, että olisi ohjelmoinut ne.


 >(esim. ”rannempana”), jolloin ne voidaan tulkita adverbeiksi (mutta en
 >kyllä tiedä, millä logiikalla Oikofix hyväksyy sen, mutta ei
 >perusmuotoa, kun kumpaakaan ei ole Joukahaisessa).

"Rannempana" ei ole Joukahaisessa, mutta se on corevoikossa:

[Ls][Xp]rannempana[X]rannem:rannem	Sivumpana_a	;


More information about the voikko mailing list