[voikko] Komparatiivit ja superlatiivit

Jukka K. Korpela jukkakk at gmail.com
Tue Jun 25 00:05:45 EEST 2019


On Mon, Jun 24, 2019 at 6:59 PM Hannu Väisänen <
pyrrhula.pyrrhula at meiliboxi.fi> wrote:

>  >Joukahaisessa ei ilmeisesti ole lainkaan kompatiiveja ja
>  >superlatiiveja, ei erillisinä sanoina eikä adjektiivien muotoina.
>
> Niitä ei tarvita sanastossa, koska ne voidaan johtaa automaagisesti
> laatusanoista.
>

Kätevää, mutta siitä seuraa, ettei ole mitään lähdettä, josta voisi katsoa,
miten komparatiivit ja superlatiivit taipuvat. Kielitoimiston sanakirjassa
on ylipäänsä vain osittainen sijamuotojen muodostus, Joukahaisessa
laajempi, mutta komparatiiveista ja superlatiiveista ei kummassakaan.
Periaatteessa taivutus on säännöllistä, mutta se tunnetusti aiheuttaa
ongelmia.

Toinen seuraus on, että automagiikan eli algoritmin tuottamat muodot
saattavat poiketa kielen normeista ainakin siinä mielessä, että kaikkia
sallittuja muotoja ei generoidu.


> Kysymys on siitä, mitä laitetaan johdoksen perusmuodoksi? Onko se
> johdoksen perusmuoto, kuten Us-johdoksilla, vai sana, josta johdos on
> johdettu. Laatusanojen johdoksilla se on jälkimmäinen siksi, että
> tiedostojen indeksoinnissa on tarpeen löytää myös suuremman ja suurimman
> taivutusnmuodot, kun etsii sanaa suuri.
>

En taida ihan ymmärtää kysymyksenasettelua. Kieliopin kannalta suurempi ja
suurin ovat perusmuotoja (yksikön nominatiiveja), Jos halutaan jotenkin
yhdistää sana ja sen produktiivinen johdos indeksoinnissa, haussa tms.,
niin se tuntuisi olevan ns. ylemmän protokollan asia. Jos halutaan kytkeä
yhteen eri vertailuasteet, niin jokseenkin samantapaisilla perusteilla
voisi kai kytkeä yhteen ominaisuudennimet ja niiden kantasanat (kalpea,
kalpeus) tai verbit ja niiden -minen-johdokset (lukea, lukeminen).

Onko saita poikkeustapaus, vai hyväksytäänkö a:lliset muodot kaikissa
> sanoissa, jotka taipuvat kuten kala (+astevaihtelu: hauskampi?, rammampi?)?
>

Ei ainakaan hyväksytä noin laajasti. Mutta tilanne on sotkuinen, vielä
sotkuisempi kuin luulin. Ks.
http://jkorpela.fi/normit.html#vertailumuodot

Ei edes ole selvää, onko ”saidempi” sallittu: se mainitaan suomen kielen
lautakunnan kannanotossa (tai ainakin sen kuvauksissa), mutta sitä ei ole
Kielitoimiston sanakirjassa.

Selvästi sallittu on ”kivampi”. Kielitoimiston sanakirjassa on myös
”liilampi”.

Sellainen nykyisin sallittu vaihtelu kuin kivin ~ kivoin ei liene oikoluvun
kannalta merkitsevä, koska nyt sallittu ”kivoin” kelpaa muutenkin siksi,
että se on kiva-sanan monikon instruktiivi (sangen teoreettinen muoto,
mutta taivutusalgoritmi tuottaa sen). Sen sijaan sanojen jäsennyksessä on
olennaista, syntyykö vain tämän mukainen jäsennys vai myös
superlatiivijäsennys.

Algoritmisessa komparaatiossa on vielä se ongelma, että se ei komparoi
substantiiveja, vaikka sellainen on suomessa mahdollista ilman
periaatteellisia rajoituksia. Tosin sellaiset sanat kuin ”ihmisempi” ovat
lähinnä runokieltä, mutta esimerkiksi ”rannempi” on täysin mahdollinen ja
käytössä, joskin lähinnä paikallissijoissa (esim. ”rannempana”), jolloin ne
voidaan tulkita adverbeiksi (mutta en kyllä tiedä, millä logiikalla Oikofix
hyväksyy sen, mutta ei perusmuotoa, kun kumpaakaan ei ole Joukahaisessa).

Vielä yksi ongelma on, että ihan kaikkia adjektiiveja ei pitäisi
komparoida. ISK:n mukaan muotoa ”viimeisempi” ei ole, ei myöskään muotoa
”valmein”. Automagiikka kuitenkin tuottaa ne. Sama näyttäisi koskevan sanaa
”peremmältään”.
http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=300

Jukka
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.puimula.org/pipermail/voikko/attachments/20190625/b0b1d839/attachment.html>


More information about the voikko mailing list